Starres Sicherheitsnetz

Starres Sicherheitsnetz

Mehr Ansichten

Starres Sicherheitsnetz
Breite:
Starres Sicherheitsnetz

Sicherheitsnetz Version 1

Art.-Nr. 500/858

Lieferbar
106,90 €
Starres Sicherheitsnetz

Sicherheitsnetz Version 2

Art.-Nr. 500/859

Lieferbar
103,50 €
Technische Informationen
Katalogseite: 328
Höhe: 58 cm
Breite: 180 cm
Packmaß: 181 × 10 × 4,5 cm
Gewicht: 1,5 kg

Logo
Katalogseite: 328
Höhe: 58 cm
Breite: 150 cm
Packmaß: 151 × 10 × 1,5 cm
Gewicht: 1,3 kg

Logo