Dachhaube

Dachhaube

Mehr Ansichten

Dachhaube
Ausschnitt Nennmaß:
Dachhaube

Dachhaube

Art.-Nr. 205/081

Lieferbar
45,70 €
Dachhaube

Dachhaube

Art.-Nr. 205/082

Lieferbar
46,30 €
Dachhaube

Dachhaube

Art.-Nr. 205/083

Lieferbar
48,25 €
Dachhaube

Dachhaube

Art.-Nr. 205/084

Lieferbar
51,15 €
Dachhaube

Dachhaube

Art.-Nr. 205/085

Lieferbar
56,05 €
Dachhaube

Dachhaube

Art.-Nr. 205/086

Lieferbar
60,30 €
Dachhaube

Dachhaube

Art.-Nr. 205/087

Lieferbar
62,25 €
Dachhaube

Dachhaube

Art.-Nr. 205/088

Lieferbar
87,20 €
Dachhaube

Dachhaube

Art.-Nr. 205/089

Lieferbar
66,75 €
Technische Informationen
Ausschnitt Nennmaß: 250 × 250 mm
Haubengröße: 300 x 300 mm
Packmaß: 310 × 310 × 50 mm
Gewicht: 260 g

Logo
Ausschnitt Nennmaß: 290 × 290 mm
Haubengröße: 340 x 340 mm
Packmaß: 350 × 350 × 50 mm
Gewicht: 380 g

Logo
Ausschnitt Nennmaß: 320 × 320 mm
Haubengröße: 370 x 370 mm
Packmaß: 385 × 385 × 60 mm
Gewicht: 410 g

Logo
Ausschnitt Nennmaß: 350 × 350 mm
Haubengröße: 400 x 400 mm
Packmaß: 420 × 420 × 50 mm
Gewicht: 480 g

Logo
Ausschnitt Nennmaß: 390 × 390 mm
Haubengröße: 440 x 440 mm
Packmaß: 455 × 450 × 55 mm
Gewicht: 510 g

Logo
Ausschnitt Nennmaß: 400 × 300 mm
Haubengröße: 450 x 350 mm
Packmaß: 355 × 450 × 70 mm
Gewicht: 480 g

Logo
Ausschnitt Nennmaß: 480 × 330 mm
Haubengröße: 530 x 380 mm
Packmaß: 395 × 550 × 65 mm
Gewicht: 600 g

Logo
Ausschnitt Nennmaß: 550 × 450 mm
Haubengröße: 600 x 500 mm
Packmaß: 545 × 645 × 65 mm
Gewicht: 1000 g

Logo
Ausschnitt Nennmaß: 500 × 500 mm
Haubengröße: 550 x 550 mm
Packmaß: 560 × 560 × 65 mm
Gewicht: 890 g

Logo
Zubehör